free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

2.sınıf Deneme Sınavları,Seviye Tespit sınavı

Editör ömer yelligedik | Öğretmen Dokümanları | Perşembe 25 Temmuz 2013 08:42

indir

 

2.sınıf Deneme Sınavları

 

2. SINIF SENE BAŞI SEVİYE TESPİT DENEME SINAVI

TÜRKÇE DERSİ SORULARI

1. Hangi sözcüğün yazımında kesme işareti  () yanlış kullanılmıştır?

A)Türkiye’li                    B)Türkiye’nin                     C) Trabzon’dan

2.  “çay” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Babam çay içiyor.           B)Çayda yüzmeyi çok seviyorum.

C)Öğretmenimiz çay içmeyi hiç sevmez.

3. Aşağıdakilerden hangisi “al elma” yerine kullanılabilir?

A) sarı elma                   B) yeşil elma                 C) kırmızı elma

4.Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimelerde aynı heceler vardır?

A)konak-koruk                    B)üzüm-kavun           C)çanta-defter

5.Alfabemizin 27.., 6. ve 21. harflerini sırayla yazarsak hangi kelime ortaya çıkar?

A)zor                                             B)her                                 C)ver    

6.  “Kiraz meyvesini çok severim.” cümlesinde kaç ünlü harf vardır?

A) 12                                   B)14                                          C)10

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A) Tatilde nereye gittiniz

 B) Okullar referandum nedeniyle geç açıldı                                                                

C)Merve sınıf arkadaşlarını çok seviyor 

8.  “1. ile 2. sözcük arasında zıt anlamlılık, 1. ve 3. sözcük arasında                  eş anlamlılık vardır.” Yukarıdaki açıklamaya uygun şık hangisidir?

A)siyah-kara-beyaz    B)siyah-beyaz-kara      C)kara-siyah-beyaz

9. Hangi cümle 15 heceden oluşmaktadır?

A)Yurdumuzun en yüksek dağı, Ağrı Dağı’dır.

B)Ülkemizin en uzun ırmağı,Kızılırmak’tır.

C)Türkiye’nin en büyük gölü, Van Gölü’dür.

10. Seçeneklerin hangisinde birden çok varlıktan söz ediliyor?

A) masal                                     B) defterler                   C) okul

 

11. Hangisi dört heceli bir sözcüktür?

A) Karabağlar      B) spor        C) süper

 

12. Hangi cümlede “Kim?” sorusunun cevabı yoktur?

A) Annem yemek pişiriyor.  B) Kardeşim top oynuyor.

C)Ne güzel resim yapıyor.

 

13. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinde varlığın durumunu belirten bir kelime vardır?

A) kötü çocuk                    B) uzun kavak                   C) sarı kamyon

 

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin 3. hecesinde k sesi vardır?

A)kasaba                        B)makası                              C)babalık

 

15. Hangi cümlede yanlış yazılmış bir sözcük vardır?

A)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.                                                                          

B) Karabağlar,izmirin ilçesidir.                                                                               

C)Atatürk Barajı en büyük barajımızdır.

 

16.Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir?

A)sporcu                            B)iki                                 C)semt

 

17. Aşağıdakilerden hangisi sadece ünlü harflerden oluşmuştur?

A)a,e,k,i                                B)e,ı,o,u                       C)ö,ü,u,h

 

18. Hangi özel isim yanlış yazılmıştır?

A)İstanbullu             B)Batuha’nın          C)İrandan

 

19. “Yüzeceğim” sözcüğünün zamanı nedir?

A)gelecek(yarın)        B)geçmiş(dün)      C)şimdiki(bugün)

 

20. Hangi sözcük yanlış hecelenmiştir?

A)kır-mı-zı-lı          B)kır-mız-ı-lı           C)kır-ma-ya-lım

 

21. “bin” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Ata binerken çok kötü düştüm.                

B)Köyde, dayımın katırına bindim.                                                                                                                      

C)Babam,amcama bin TL borç verdi.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır?

A) iyi-kötü          B)çalışkan-tembel         C)öğrenci-talebe

 

23. “Çantamı ucuza aldım.”diyen Didem, ne demek istiyor?

A)Çanta için çok para harcadığını söylemek istiyor.

B)Çanta için az para harcadığını  anlatmak istiyor.      

C)Çantayı bedavaya aldığını ifade ediyor.

 

24. Hangi cümlede varlığın biçimini belirten bir sözcük vardır?

A)Hızlı arabamı kim aldı?                                                                        B)Babamın mavi gömleğini ne yaptınız?                                                               C)Bahçemizdeki köşeli masayı nereye kaldırdınız?

 

25.  “Bu gece evde maç seyredecek. ” cümlesine göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?                                                                              A)Kim seyredecek?     B)Ne zaman seyredecek?          C)Nerede seyredecek?

 

26.  “yaz” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Bu yaz sıcak geçti.  B)Kalemim niye yazmıyor?                                           C)Yaz tatilinde çok oyun oynadım.

 

27.  “Hikâye kitabını okudum.”cümlesinin zamanı nedir?

A)gelecek(yarın)        B)geçmiş(dün)      C)şimdiki(bugün)

 

28. Türkçemizde bir hecede en fazla kaç ünlü harf bulunur?

A)1                                        B)2                                   C)3

 

29. Hangisinde varlığın rengini belirten bir sözcük vardır?

 A)kaliteli ayakkabı                B)mor kalem                 C)yuvarlak top                                                                                                                                                                             

30. Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır?

A) ses-harf          B)uzun-kısa         C)sözcük-kelime

 

31. Aşağıdakilerden hangisinin birden fazla anlamı yoktur?

A)yüz                                  B)dal                              C)biz

 

32. “Beyza, ders çalışıyor.” cümlesinin zamanı nedir?

 A)gelecek(yarın)        B)geçmiş(dün)      C)şimdiki(bugün)

 

 33. “K,A,S,A,P” sesleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz?

 A)YASAK                               B)PASAK                             C)SAPAK

 

34. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın adı değildir?

 A)iyiniyet                      B)çorap                     C)köpek

 

35. Aşağıdakilerden hangisi sadece ünsüz harflerden oluşmuştur?

 A)m,b,c,a                          B)y,p,ğ,o                          C)r,t,z,f

 

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. 

MATEMATİK DERSİ SORULARI

36. 3 onluk+4 birlik+2 onluk toplam kaç eder?

A)54                         B)34                     C)45

 

37.  3’ten başlayarak 3’er ritmik sayarken hangi sayıyı söylemeyiz?

A)12                                           B)9                                       C)14

 

38.  A-9=11 işleminde A  yerine hangi sayı gelmelidir?

A)19                                     B)20                                 C)2

 

39.Aşağıdaki harflerden hangisine simetri doğrusu çizilemez?

A) M                                       B) P                                      C) E

 

40. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?                                                 

A)87              B)54                   C)90    

 

41. İki bütün elma kaç yarım elma eder?

A)2                          B)3                    C)4

 

42. Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir?

A)11                       B)6                      C)1

 

43.  İki basamaklı en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır?

A)89                                    B)99                               C)109

 

44.  3+B=10  Yandaki işlemde B yerine hangi sayı gelmelidir?

A)9                                        B)7                                    C)13

 

45.  15-L=6 Yandaki işleme göre L yerine hangi sayı gelir?

A)9                                      B)21                                 C)10

  

46. Aşağıdakilerden hangisi küp geometrik şekline benzer?

A)kibrit kutusu        B)buzdolabı          C)tavla oyununda kullanılan zar

 

47. 15 sayısının içinde kaç tane 5 vardır?

A)2                       B)3                        C)4

 

48.  3 tane 4=12 işleminin toplama işlemi şeklinde yazılışı nasıldır?

A)4+4+4=12                      B)4+4+4+4=12                        C)3+3+3=12

 

49.  3+3+3+3=12 işleminin çarpma işlemi şeklinde yazılışı hangisidir?

A)3 tane 4=12                 B)4 tane 3=12              C)5 tane 3=12

 

50. 25Kr+50Kr+25Kr=? Yandaki işlemin sonucu kaçtır?

A)90 Kr                           B)75Kr                         C)100Kr

 

51. Aşağıdakilerden hangisi madenî para değildir?

A)10 TL                       B)10Kr                                                        C)25Kr

 

52. Aşağıdakilerden hangisi banknot değildir?

A)20TL                          B)50Kr                         C)100 TL

 

53. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)13                                            B)11                                     C)10

 

54. Bir koşu yarışmasında 4. sıradaki yarışmacıyı geçen kaçıncı olur?

A)3.                                           B)4.                                       C)1.

 

55. 20 Eylül 2010 pazartesi gününe denk geliyorsa,26 Eylül 2010 hangi

güne denk gelir?

A)pazar                                 B)cumartesi                               C)cuma

 

56.  “A+A+A=12 ise “A” sayısı kaçtır?

A)6                          B)5                           C)4

 

57.  Aşağıdakilerden hangisi 20  ile 30 sayıları arasındaki tek sayılardan

biri değildir?

A)25                                             B)35                                     C)27

 

58. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?

A)25-35-45-55-65      B) 90-88-86-84-82         C) 12-13-14-15-16

 

59. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 40 olamaz?

A)25+25                            B)25+15                          C)30+10

 

60. Saatin üzerinde dakikayı gösteren uzun kolun adı nedir?

A)akrep                              B)yelkovan             C)saniye

 

61.   A+B=10 işleminde A ve B yerine hangi sayılar yazılamaz?

A)6+4                                 B)5+7                              C)7+3 

 

62.  Babamın bir kulacı 8 karış geliyor.Buna göre babamın yarım kulacı kaç karış gelir?

A)5 karış                            B)10 karış                        C)4 karış

 

63. Aşağıdaki sayılardan hangisini hem 2’şer hem de 3’er ritmik sayar-

ken söyleriz?

A)6                                          B)9                                           C)10

 

64. Saatin üzerindeki kısa kolun adı nedir?

A)akrep         B)                             C)12

 

 65. Kerem ile Umut’un yaşları toplamı 12’dir. 3 yıl sonra yaşları toplamı

kaç olur?

 A)18                                            B)14                                        C)15

                                                                                                                                                                         

66.  4 yıl önce 5 yaşında olan Ceren, 3 yıl sonra kaç yaşında olur?

A)10                                          B)11                                    C)12

 

67.  Dondurma külahı hangi geometrik şekle benzer?

A)koni                          B)küre                              C)silindir

 

68.  17’dan başlayarak ileriye doğru 2’şer ritmik sayarsak 6. saymada

hangi sayıyı söyleriz?(Saymaya 17’den başlayınız.)

 A)25                                            B)27                                      C)29

 

 69. İki hafta+6 gün toplam kaç gün eder?

 A)20                B)14                     C)18

 

70. Çıkan 8, fark 6ise eksilen kaçtır?

 A)17                      B)16              C)14 

MATEMATİK TESTİ BİTMİŞTİR.HAYAT BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ:

 HAYAT BİLGİSİ SORULARI

 

71. Hangisi bir ay adıdır?

A)pazartesi                    B)ilkbahar                 C)nisan

 

72. Aşağıdakilerden hangisi okullarda İstiklâl Marşı okunan günlerden biridir?

A) pazartesi                                 B)salı                            C)çarşamba

 

73. Okullar hangi aylarda açılır ve kapanır?

A)Ocak-Haziran          B) Eylül-Haziran        C)Şubat-Eylül

 

74. Hangi ifade yanlıştır?

A)Bir yıl on iki aydır?      B)Bir yıl 4 mevsimdir      C)Bir yıl 60 haftadır.

 

75. Haziran,temmuz ve ağustos ayları hangi mevsimin aylarıdır?

A)ilkbahar                                B)yaz                              C)kış    

 

76.  İnek,at gibi büyükbaş hayvanların barınağına ne ad verilir?

A)ahır                                   B)kovan                             C)ağıl

 

77. 1-G sınıfı pikniğe gitmişti.Çocukların hepsi kuş cıvıltılarından çok mutlu oldular.Yemeklerin kokusu her yeri sarmıştı.Çocuklar,akan suyu görüp,suya ayaklarını soktular.

Yukarıdaki öğrenciler eylemlerini gerçekleştirirken hangi duyu organını kullanmamışlardır?

A)kulak                                  B)dil                                   C)burun

 

78.  Okulu yönetmede müdüre yardımcı olanlar kimlerdir?

A)öğretmenler             B)müdür yardımcıları           C)hizmetliler

 

79. Tavuk,horoz,hindi gibi hayvanların barınağına ne ad verilir?

A) in                                 B) ahır                                     C) kümes

 

80. Aşağıdakilerden hangisi bir duygu ifade etmez?

A)Sinemada seyrettiğim film beni çok sarstı.Ağlamaktan gözlerim kızardı.                                                                                                                      B)Uzun zamandır görmediğim arkadaşımı görünce, sevinçten ona sımsıkı sarıldım.                                                                                                C)Okulun bahçesinde top aynadık, rakibimizi yendik.

 

81. 19 Mayıs 1919’da ne olmuştu?

A)Mustafa Kemal,Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktı.

B)Cumhuriyet ilân edildi..

C)TBMM açılmıştı.

 

82. Hangisi doğal afet değildir?

A)deprem       B)rüzgâr        C)çığ

 

83. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Trenleri kullananlara makinist denir.                                                                  

B) Hava taşıtlarını kullananlara kaptan denir.                                                                                  

C) Kara taşıtlarını kullananlara şoför denir.

 

84. Aşağıdakilerden hangisi ana renktir?

A)turuncu              B)yeşil          C)kırmızı

 

85. Dünya’nın, Güneş etrafında dönmesiyle ne oluşur?

A)mevsimler                 B)gece-gündüz              C)sabah-akşam

 

86.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A)Annemizin kız kardeşine hala deriz.

B)Babamızın annesine babaanne denir.

C)Babamızın erkek kardeşine amca diyoruz.

 

87. Hangisi acil telefon numarası değildir?

A)155                 B)112                 C)118

 

 88.  23 Nisan 1920’de ne olmuştur?

A)Mustafa Kemal, harp okulunu bitirmiştir.                                               

B)Mustafa Kemal,TBMM’yi açmıştır.                                                        

C)Mustafa Kemal,Samsun’a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.

 

89.  Kurtuluş Savaşı sonunda düşmanı hangi ilimizde denize dökmüştük?

A) İzmir’de                      B)Ankara’da                       C)İstanbul’da

 

90. Hangi hayvan farklı beslenmektedir?

A)kurt                    B)koyun           C)aslan

 

91. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Suyun katı hâline buz denir.                                                                      

B)Su buharı suyun gaz hâline örnektir.                                                           

 C)Suyun sıvı hâline donma denir.

 

92. Okullar eylül ayında açıldıktan sonra kutladığımız ilk millî bayram

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.                                                                     

B)Cumhuriyet Bayramı.                                                                                              

C)Zafer Bayramı.

 

93. Hangi ifade yanlıştır ?

A) Sabah güneşin doğması ile akşam batması arasındaki zamana gece denir.

B)Sabah güneşin doğması ile akşam batması arasındaki zamana gündüz denir.                                                                                                                    

C)Akşam güneşin batması ile sabah doğması arasındaki zamana gece denir. 

 

94.Hangi ifade yanlıştır ?

A)Dün salı ise bugün çarşambadır.                                                            

B)Dün cuma ise yarın  pazartesidir.                                                                                  

C)Yarın pazar ise bugün cumartesidir.

 

95. Hangi ifade doğrudur?

A)Anıtkabir,İstanbul’dadır                                                                                  

B)Mustafa Kemal,Selanik’te doğmuştur.                                                    

C)Mustafa Kemal Atatürk,Ankara’da ölmüştür.

 

96. Gökkuşağı, hangi doğa olayı sırasında veya sonrasında oluşur?

A)kar                         B)yağmur                   C)rüzgâr

 

97.  Aşağıdakilerden hangisi gün adıdır?

A) kasım           B) salı         C) sonbahar

 

98. Bir mevsimde kaç ay vardır?

A)2               B)3                   C)4

 

99. Yılın  9. ayı hangisidir?

A)ağustos          B)ekim          C)eylül

 

100. 2012 yaz olimpiyat oyunları hangi ülkede

yapılmıştır?

A)İngiltere                          B)Fransa                   C)Almanya 

SINAV BİTMİŞTİR.CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Jobs Hunter Wordpress Theme