free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

3.sinif 1.dönem zümresi 2013-2014 indir

Editör ömer yelligedik | Zümre Toplantısı Tutanakları,Zümreler | Perşembe 15 Ağustos 2013 13:04

indir-butonu1

 3.sinif 1.dönem zümresi 2013-2014 indir

……………….. İLKOKULU………………………../…………………

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

OKULU:                                             :……………. ilkokulu

ÖĞRETİM  YILI                              :2013– 2014

DÖNEM                                             :1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                        :23/09/2013

TOPLANTI NO                                 :1

TOPLANTI YERİ                              :Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR   :  Müdür Yardımcısı ……………….

                                                              3-A Sınıf Öğretmeni …………………………………

                                                                

Gündem Maddeleri

  1. 1.  Açılış ve gündem maddelerinin okunması
  2. 2.  Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
  1. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

4.   2013 – 2014 Çalışma Takviminin Hazırlanması

 5. TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları              Haftalık Ders   Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

6. Serbest Etkinlikler Dersi  içerik ve saati, haftalık ders programının oluşturulması

7. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları.

      8. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

9.4+4+4 eğitim sistemin değerlendirilmesi. Olumlu yönler yaşanan olumsuzluklar.

      10.2013-2014 öğretim yılında  kullanılacak  araç  gereçler ile kitaplar

11.Temizlik ve Sınıf Düzeni.

12.Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri

13.Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

14.Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması ve güncellenmesi

15.Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

16.Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi, değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi.

17.Öğrencilerin okula devam durumları

18.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

19.Öğrenci kılık- kıyafetleri

20.Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması

21.Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

22.Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

İncirli İlkokulu 3. Sınıf  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere  3/A sınıf öğretmeni ………………………… ve zümre başkanı Md. Yrd. ……………………………. başkanlığında toplandı. Zümre gündemi okundu. 

2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ

……………………………………: bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi ……………………….. planların yapılışı ve derslerin  işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin  temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:

           Türk Milli Eğitiminin amaçları zümre başkanı tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

   Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

 

4. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:

Daha önce hesaplanarak 90.5 iş günü olarak belirlenen 1. dönem, 09/10/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 28 Ekim 2012 saat 13:00 de başlayıp 29 Ekim 2012 akşamı biten Cumhuriyet Bayramı ile 15 Ekim 2012 Çarşamba günü 13:00 da başlayıp 18/10/2012 akşamı sona eren Kurban Bayramı birleştirilerek 4 gün olması sebebiyle 90 gün olarak revize edilmiştir.

       Birinci dönem: 90, işgünü /19 hafta

       İkinci dönem: 86 işgünü / 18 hafta

       Toplam:  176 işgünü / 37 hafta

 

5. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI:

TTK’nun  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersi ders saatinin 11 saat, Hayat Bilgisi dersi ders saatinin  4 saat, Matematik dersi ders saatinin 4 saat olduğu belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; güzel konuşma-yazma, kitap okuma, ,bilmece, bulmaca, sayışma, şarkı ve türkü söyleme,duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.Haftalık ders programı aşağıdaki gibi benimsendi Ek:1)

6.SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

2013-2014  eğitim –öğretim yılında Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

  • Güzel konuşma-yazma
  • Müziksel etkinlikler
  • Bilmece bulmaca
  • Drama
  • Eğitsel oyunlar
  • Film izleme

Etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir.

7.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

Kılavuz kitabı olan derslerin işlenişi kılavuz kitaptaki plana göre yapılacak. Serbest etkinlikler, görsel sanatlar, beden eğitimi dersi ünitelendirilmiş yıllık planı çıkarılacak. İşleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

TEMA SÜRELERİ:

HAYAT BİLGİSİ

TEMA NO

TEMA  ADI

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ

1.

OKUL HEYECANIM

17 Eylül 2013

7 Aralık 2013

2.

BENİM EŞSİZ YUVAM

10 Aralık 2013

22 Mart 2014

3.

DÜN, BUGÜN, YARIN

25 Mart 2014

14 Haziran 2014

 

TÜRKÇE

TEMA  NO

TEMA ADI

 

 

1.

BİREY VE TOPLUM

17 Eylül 2013

12 Ekim 2013

2.

ATATÜRK

15 Ekim 2013

23 Kasım 2013

3.

ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

26 Kasım 2013

21 Aralık 2013

4.

HAYAL GÜCÜ

24 Aralık 2013

25 Ocak 2014

5.

DÜNYA’MIZ VE UZAY

11 Şubat 2014

8 Mart 2014

6.

DEĞERLERİMİZ

11 Mart 2014

12 Nisan 2014

7.

SAĞLIK VE ÇEVRE

15 Nisan 2014

17 Mayıs 2014

8.

OYUN VE SPOR

21 Mayıs 2014

14 Haziran 2014

 

MATEMATİK

8.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. …………………………… Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

                           Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                             

                          Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                            

                            Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

                           Yaparak yaşayarak öğrenme                            Grup çalışması                                                                                                 

                           Gösterip yaptırma                                            Drama                                                                                               

                           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                      

                           Beyin fırtınası                                                  Tartışma                                                                                                                           

                           Örnek olay                                                                                                                                                         

9. 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ. OLUMLU YÖNLER       YAŞANAN  OLUMSUZLUKLAR.

…………………………………..:”Normal koşullarda 1. ve 5. Sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak olan  4+4+4 eğitim sisteminin herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmezken yeni sistem ve alan değişikliği sebebiyle okulumuzda  ön görülemeyen birçok problem olmuştur. Bu sorunlar birbiri ile ilişkili olarak görevli olduğum 3. Sınıfları da etkilemiştir. Bunlardan bazılarını özetlemek gerekirse; 5. Sınıflarda ders saatinin artması ve okulumuzda taşımalı eğitim yapılıyor olması sebebiyle diğer sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 5. Sınıf öğrencilerinin derslerinin bitmesini beklemesi dolayısıyla evlerine geç gitmeleri başta sorun olarak görülmektedir. Duruma çözüm yolu olarak, diğer sınıflarda görevli öğretmenlerin 5. Sınıf öğrencilerinin dersleri bitinceye kadar kendi sınıflarının başında beklemeleri uygun görülmüştür. Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konu hakkında görüş istendiğinde “Sizler öğretmensiniz sisteme yardımcı olmanız gerekir.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Öğretmen olarak bizlerin siteme yardımcı olması tabi ki anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu sorunun çözüldüğü anlamına gelmez ve bu sorunun çözümü hakkında herhangi bir planın olmadığı uygulamanın bu şekilde devam etmesinden anlaşılabilmektedir. 4+4+4 eğitim sistemi gereğince bakanlığın ön gördüğü şekilde okulumuzda 1-4 ve 5-8. Sınıflar ayrı bahçeleri vb. kullanamamaktadırlar.

4+4+4 eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanımız Ömer DİNÇER beyin ifadeleriyle 33.000 sınıf öğretmeninin norm fazlası olmasında etkenlerden biridir. Bilindiği üzere bu kadar norm fazlası öğretmenin olması İl dışı yer değişikliğinden özür durumu yer değişikliğine kadar bir çok alanda sorunlara neden olmuştur. Bakanlığımız bu sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmuş ve sınıf öğretmenlerine il içi yan alan değişikliği yolunu açmıştır. Bu sebeple eylül 2012 itibariyle okulumuzda 2 öğretmen norm fazlası durumuna gelmiş, yeni sınıf açma yöntemi geçici bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü daha sonrasında yapılan alan değişikliği sebebiyle 2 öğretmen alan değiştirmiş ve okulumuzdan ayrılmıştır. Norm fazlası durumunda olan öğretmenimiz il içi yer değiştirme başvurusunda bulunduktan sonra 2 sınıf öğretmenimizin ayrılması norm fazlası bulunan okulumuzda bu defa norm açığı oluşmasına neden olmuştur. 2 şube olan 1. Sınıflardan 1/A sınıfına okulumuzun tecrübeli öğretmenlerinden ………………………….. görevlendirilmiş diğer şubeye zaten okulumuzun öğretmeni ve şu an asker öğretmen olarak görev yapan …………………….. görevlendirilmiştir. …………………………… beyin alan değişikliği yapması sonucu 2 şube olan 1. Sınıflar birleştirilerek daha tecrübeli bir öğretmen verilmesi gerekir düşüncesiyle gönüllü olarak benim görevlendirmem yapılmıştır.  Buda ayrı bir sorun oluşturmuş ve hem 2 yıldır ilgilendiğim sınıfı bırakmak durumunda kalmış hem de bu durum velilerin tepkisine yol açmıştır. Sorunlara çözüm arayışı devam etmiştir.  Norm fazlası iken il içi yer değiştirmek zorunda kalan öğretmenimiz ……………………. yoğun çabaları sonucu norm açığı bulunan okulumuza ………………….. Valiliği’nin olurlarıyla geri dönmüş ve 1. Sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmiştir.  Sonuç olarak; daha önce 2 yıl görev yaptığım ve bu sene 3. Sınıf öğretmeni olarak görev yapacağım, okulların açılmasından 21 gün sonra kesinleşmiştir.  Çeşitli defalar hazırladığımız zümre toplantı tutanakları da hem bazı eksiklikleri hem de sınıf öğretmenlerinin hangi sınıfta görevlendirileceği kesinleşmemesi sebebiyle bir çok defa iptal edilmiş ve  08/10/2013 tarihinde son halini almıştır.” dedi.

……………………….: “Yeni eğitim sisteminin bazı sorunlara yol açması çok doğaldır. İdare ve öğretmenler olarak her zamanki gibi işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” dedi.

……………………………..: “Dediklerinize katılıyorum.Bunun yanında yapılan değişikliğin bir an önce içselleştirilmesi, sahiplenilmesi gereklidir. Bu gün itibariyle sorunların bir kısmının geçte olsa çözülmesi sevindiricidir” dedi.

GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPMAK GEREKİRSE:

SİSTEMİN AVANTAJLARI

………………………………… : “Her şeyden önce, sekiz yıllık kesintisiz eğitim yerine, öğrencileri kabiliyetleri istikametinde belli bir hedefe yönlendirecek olan yeni, kesintili sistem, ileriye doğru bir ümit ışığı olarak değerlendirilebilir.Bu sistem, katsayı farklılığını da ortadan kaldırdığı için eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması bakımından da önemlidir

Her ne kadar okulumuzda uygulanamamış olsada kesintisiz eğitimin en mahzurlu yönlerinden birisi de, 6 yaşındaki bir çocukla, 14 yaşındaki bir gence aynı ortamda eğitim verilmesiydi. Çocukların psiko-sosyal açıdan deformasyonuna sebep olan bu sistemin yerine; pedagojik açıdan çok daha uygun olan, 6-10 yaş grubunun bir kurumda, 11-14 yaş grubunun başka kurumlarda eğitim almasının tercih edilmesi, 4+4+4 sisteminin en isabetli yönlerinden biridir.

Diğer yandan, sekiz yıllık kesintisiz sistemde, okul müdürleri genelde sınıf öğretmenlerinden seçiliyordu. Bir sınıf öğretmeninin branş dersleri ve 2. Kademe pedagojisine yeterli oranda hakim olamaması da beraberinde bazı olumsuzlukları getiriyordu. Yeni sistemde, bu gibi olumsuzluklarda ortadan kalkacak, herkes kendi alanına daha iyi yoğunlaşabilecektir.

Kesintisiz eğitimde,15 yaşında ilköğretimden mezun olunduğu için, alan belirleme açısından çok geç kalınıyordu. Çocukların kabiliyetleri erken yaşlarda keşfedilip, başarılı oldukları alanlara yönlendirilememeleri sebebiyle, öğrenciler için vakit geçtikten sonra bir şeyler yapılmaya çalışılıyordu. Yeni sistem, “ağaç yaşken eğilir” atasözüne uygun olması yönüyle de avantajlı görünüyor.

EKSİKLİK, DEZAVANTAJLAR VE ÖNERİLER

Sistemin en büyük eksikliğinin, okul öncesi eğitime yönelik olduğu görülüyor.Sistem, 5 yaşını dolduran çocukların, ilköğretime başlamasını öngörüyor. 6 yaş grubu bir çocuğun, bilişsel ve zihinsel açıdan ilköğretime ne kadar hazır olduğu tartışılır. Bir de öğretmenler henüz oyun çağındaki bu yaş grubuna, okuma-yazma ve bazı aritmetik becerileri nasıl öğretecekler? 12 haftalık süreci kapsayan öğretemen klavuz kitabını incelediğimde  sadece “e” ve “a” seslerinin verileceği görünüyor. Bu durumda okuma yazmanın 1 sınıfa yetiştirilememe 2. Sınıfa sarkma durumu var. Öyleyse erken yaşta 1. Sınıfa başlamanın anlamı pek kalmıyor.

Gelişmiş dünya ülkelerinden Fransa’da, öğrenciler 6 yaşında ilkokula başlıyorlar. Ancak, 3 yaşından itibaren anaokuluna gidiyorlar. Belçika’da da 3 yıl anaokulu eğitimi veriliyor. Yine, İsveç, Danimarka, Kanada, Norveç, Almanya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, ABD ve İsviçre’de öğrencilerin yüzde 95’i anaokulu eğitimi alıyor. Ülkemizde ise bu oran yüzde 33’ler civarında. ( Araştırma sonucundan alıntıdır. )

Bu nedenle, ilköğretime başlamadan önce, çocukların ilgi alanlarını belirleyip, yetenekleri ve zekalarını daha verimli bir şekilde geliştirmek; özgüvenli, saygılı, uyumlu bireyler yetiştirmek amacıyla, çocuklara doyurucu bir okul öncesi eğitim verilmelidir.

 

Diğer yandan, bu sistem, öğretmen açığına ek olarak binlerce branş öğretmeni ihtiyacını beraberinde getirecektir. Aynı zamanda , 4+4+4 şeklindeki model, büyük oranda sınıf öğretmenini de norm fazlası durumuna düşürmüştür.

Eğitim gibi, dinamik ve çok yönlü bir sistemin problemleri, insan unsuruyla paralel olarak, her zaman var olacaktır. Önemli olan, bu konuyu, pedagoji ve evrensel standartların verileriyle ele alabilmektir.” Dedi.

10.2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA  KULLANILACAK  ARAÇ  GEREÇLER İLE KİTAPLAR

Araç-gereçlerle, hikaye kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesi kararlaştırıldı. Var olan kitapların da arşivinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ders araç gereçleri olarak;

Matematik defteri ( kareli defter)

Türkçe defteri ( çizgili defter)

Hayat Bilgisi defteri (çizgili defter )

Resim defteri( Resim kağıdı)

Müzik defteri

 

Pastel boya, sulu boya, kuru boya

Makas, yapıştırıcı, cetvel takımı

Türkçe Sözlük,  Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri, yazım kılavuzu (TDK)

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Blokflüt

Şeffaf kaplık, etiket.

 

11.TEMİZLİK VE SINIF  DÜZENİ

……………………………….;” Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılmalı, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması, temizlikten görevli çalışanların okulu ve sınıfları düzenli olarak süpürmesi ve silmesi,bunu yaparken öğrencilerin bulunmadığı saatlerin tercih edilmesi gerekir.” dedi

 12.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ

……………………………..: “Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılması, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesi, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesi, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesi varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerekir.” dedi.

13.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ

…………………………: “Veli toplantıları öğretmence belirlenen tarihlerde yapılmalı, böylece iletişim kurulması ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinde faydalı olur”dedi. …………………………………………….. “Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılacağını söyledi, özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az 1 veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

         Ayrıca çevremizdeki ve okul içindeki seminer ve konferanslara velileri yönlendirip katılmaları sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

14.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

…………………………….; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

………………………………….; “Öz eleştiri olarak söylemek gerekirse her ne kadar uğraşsam da öğrencilerime istediğim düzeyde okuma alışkanlığı kazandıramadım. Bunda öğretmen olarak eksikliklerim olabilir ancak çeşitli defalarda velilerle iş birliği yoluna gitmek istememe karşın velilerin ilgisizliği sebebiyle istediğim sonuca ulaşamadım. Bu nedenle sene başından velilerimle tek tek telefon görüşmesi yaptım ve çocukları ile daha çok ilgilenecekleri konusunda söz aldım. Bunun yanında daha önce olduğu gibi serbest etkinlikler dersinde ve Türkçe dersinin ilgili kazanımlarında sesli ve sessiz okuma çalışmaları yapmaya ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenleyip öğrencilerimi okumaya teşvik etmeye ve ödüllendirme

uygulamasına devam edeceğim” dedi.

15.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı.

 16. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

            İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu. …………………………….., Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden  ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

     Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

 

PERFORMANS GÖREVİ ve PROJE KONULARI

 

TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVLERİ

1.Türkiye ile ilgili bir şiir yazılması

2. Atatürk’e mektup yazarak duygularınızın ifade edilmesi.

3. Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizin gerekçeleriyle yazılması

4. Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerinin araştırılması. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunması. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazının yazılması

5. Öğretmenler ile ilgili bir şiir yazılması.

6. Kutladığımız bayramların isimlerinin yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangisidir? Neden? Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazılması.

7. Dilimizde kullanılan deyimler hakkında bilgiler toplayarak, seçtiğiniz on tane deyimin anlamını araştırıp, birer tümce içinde kullanılması.

8. Yaşadığınız yerle ilgili bir sorunun anlatılarak ve bu sorunları aşmak için çözümler önerilmesi.

9. Okuduğu bir hikâye kitabının arkadaşlarına anlatılması.

10. Başarı ve çalışma temalı bir öykü yazılması

HAYAT BİLGİSİ PERFORMANS GÖREVLERİ

1. Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması

2.Okulumuzun tarihinin  araştırılması

3. Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için olması gereken kurallar listesi oluşturulması.

4. Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlanması.

5. Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturulması

6. Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırılması.

7. İnsanlık için büyük hizmetlerde bulunmuş bir bilim insanının yaşamını, yaptığı çalışmaların araştırılması

8. Kişisel bakım ve temizlik araçlarını ve kullanımlarını anlatan çalışma (karton üzerine) yapılması

9. “Su olmasaydı neler olurdu?” başlıklı bir yazı yazılması

10. Sınıf eşyalarının ağzından şikâyetlerini anlatan bir mektup yazılması.

MATEMATİK PERFORMANS GÖREVLERİ

1.Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırlanması.

2. Toplama ve çıkarma işlemi içeren 10 tane problem kurulup, çözülmesi.

3. Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarının tanıtılması.

4. Dört işlem içeren 5 tane problem kurulup ve çözülmesi.

5  Koni, silindir, üçgen piramit, küp, dikdörtgen prizma kartondan modellerinin yapılması.

6. “Tek ve çift ne demektir?” karton üzerinde gösterme

7. 1000’ den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırma.

8. Yüzlük tabloda 6, 7, 8, 9 ar sayma etkinlikleri yapılması.

9. Romen rakamları tablosu hazırlanması.

10.Geometrik şekiller ve özellikleri tablosu hazırlanması

11.Örüntü tablosu oluşturulması.

12. Sınıf mevcut grafiğinin hazırlanması.

13. Noktalı kağıt üzerinde simetri oluşturulması.

PROJE KONULARI

TÜRKÇE PROJE ÖDEVİ

1.İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikâye yazılması.

2. Hayvanları tanıtıcı kartların hazırlanması.

3.Arkadaşlarınıza yada sevdiğiniz kişiye bayram kutlama tebriki tasarlanıp yazılması.

4.İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikaye yazılması.

5.Kukla gösterisi hazırlanması.

6.Sağlık ve Çevre Temasında “Merak ettiklerim” dosyası oluşturulması

7.Öğrencilerin kendilerine soracakları “ Ne yapabiliriz, neler bulabiliriz ?” sorularına cevap olacak yeni düşünce Üretimden tüketime ürünlerin öyküsünün yazılması  (Ürünü kendisi belirleyecek), tasarımlar , araçlar , ürünler oluşturulması

8.Eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri gösteren bir tablo oluşturulması.

9.Benim Dergim” adlı içeriğinin ve tasarımının kendinizce yapıldığı sınıf dergisi çıkarılması

10.Çeşitli kaynaklardan derlenen bilmeceler hazırlanması.

HAYAT BİLGİSİ PROJE ÖDEVLERİ

1.Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapılması. Drama yoluyla araştırmanızın arkadaşlarınıza

   sunulması. Ulaştığınız bilgilerin yazılı olarak sınıf panosunda sergilenmesi.

2.Atatürk devrimlerini anlatan bir panonun hazırlanması

3.Sınıfı güzelleştirmek için yapılabilecek çalışmaların anlatan bir yazı yazılması.

4.Doğal ve sağlıklı besinlerden oluşan besin albümü hazırlanması

5.Pusula yapılması.6.Tohumdaki değişikliklerin gözlemlenerek bir rapor haline getirilmesi.

6.Türkiye haritasından oluşan bir yapboz hazırlanması.

7.Isının etkisiyle maddelerde ve çevrelerinde meydana gelen değişmeleri anlatan bir yazı yazılması.

   (şekil, renk, koku, tat)

8.Ayın farklı görünümlerinin gözlemlenerek hangi tarihte hangi görünümde olduğunu gösteren bir tablo

   oluşturulması.

9.Günümüzde kullandığımız iletişim araçlarından biri hakkında araştırma yapılarak bir rapor hazırlanması

10.Duvar saati yapılması

11.Ailenizin bir aylık gelir ve gider tablosunun hazırlanması.

12.Bir tamir servisiyle görüşme yapılarak yaptığı çalışmaların sunulması.

13.Tüketici dernekleri hakkında araştırma yapılarak yaptıkları çalışmaları anlatan bir yazılması.

MATEMATİK PROJE ÖDEVLERİ

1.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırlanması. Sınıfa sunularak ve sınıfta sergilenmesi

2.20 cm eni 20cm boyu olacak şekilde geometri tahtası oluşturulması

3.Çizgisiz kağıt büyüklüğünde karton kağıdı 2,3,4,5,6,7,8,9 eş parçaya ayırarak kesir takımı oluşturulması.

4.Alfabemizdeki harflerin ( küçük ve büyük) simetrik olanları simetri doğrularının çizilerek gösterildiği bir tablo oluşturulması.

5.Bir metre yapılması. ( karton, plastik, tahta vb. malzemeleri kullanarak.)

6.Eşit kollu bir el terazi yapılması tangram hazırlanması.

7.Paralarımızı tanıtan bir tablo hazırlanması.

8.Bir kumbara yapılması.

9.Mukavvadan örüntü blokları oluşturulması.

GÖRSEL SANATLAR PROJE ÖDEVLERİ

1.Elişi kağıdıyla kolaj ( yırt yapıştır) çalışması yapılması.

2. Oyun hamuruyla prizmalar oluşturulması.

BEDEN EĞİTİMİ PROJE ÖDEVLERİ

1.Yeni bir  oyun öğrenilerek, bu oyunun arkadaşlarına anlatılması ve oynatılması.

      2.Belirlediği bir spor dalının oyun şekli ve kurallarının hazırlanması.

3. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcumuzun yaşamının araştırılması

Not: Yukarıdaki proje ve performans görevlerinin dışında kitaptaki öneriler de dikkate alınacaktır.             

17.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

   ……………………..;Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

18.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

    Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.

19.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ

………………………………..;  Okul tarafından belirlenen formaların giyilmesi gerektiğini bunun için forma eksiği olan öğrencilerin bir an önce belirlendikten sonra eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını, Beden Eğitim dersinde öğrencilerin eşofman takımı  ve spor ayakkabıyla gelmeleri gerektiğini belirtti.

20.YIL İÇİNDE YAPILACAK GEZİLER:

    Mümkün olması halinde ………………….. antik kentine ve müzesine bir gezi düzenlenmesi, …………………. doğa parkında doğal çevre yürüyüşünün yapılarak çevrenin daha iyi tanınmasına olanak hazırlayan piknikler düzenlenmesi kararları görüşüldü.

21. Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması:…………………………….., ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

Matematik dersi konusunda …………………………, söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

22.KAPANIŞ:

    Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2013–2014 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

     ………………………..                                                                          …………………                       

         3-A Sınıf Öğretmen                                                                                       Md. Yrd.

 

 

O     L    U     R

17/09/2013

………………………

Okul Müdürü

Jobs Hunter Wordpress Theme