free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

3.sinif Turkce atasozleri ve deyimler konu anlatimi test indir

Editör ömer yelligedik | Ders içi Sunular | Cuma 23 Ağustos 2013 11:51

indir-butonu1 3.sinif Turkce atasozleri ve deyimler konu anlatimi test indir

Atasözleri ve Deyimler

Atasözleri, bir toplumun deneyimlerini, dünya görüşünü yansıtan ve yüzyıllarca yaşayan sözlerdir.

Atasözleri anlam bakımından yalın, özlü, kısa ve çarpıcı sözlerdir. Atasözlerini konuşmalarımızda ve yazılarımızda kullanmamız, düşüncelerimizi kısaca anlatmamızı sağlar.

Örnek

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

Güneş balıkla sıvanmaz.

Örneklerde de görüldüğü gibi atasözleri cümle halindedir ve yargı bildirir.

Deyimler de atasözleri gibi dilimizin zenginliklerindendir.

En az iki sözcükten oluşan ve mecazlı bir anlatımı olan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim  denir.

Deyimleri konuşmalarımızda ve yazılarımızda kullanmamız duygu ve düşüncelerimizi daha iyi aktarmamızı sağlarken anlatımımızın da etkileyici olmasına yardıma olur.

Örnek

Ali, tatilde bisikleti çalınınca küplere bindi.

Bu cümlede altı çizili sözcük grubu deyimdir. Ali’nin duygusunu “sinirlendi* yerine “küplere bindi” ile ifade etmek anlatımımızı daha çarpıcı kılmaktadır

Aşağıdaki atasözleri ile bu sözlerin anlamlarını eşleyiniz……………………………………………………………

Aşağıdaki atasözlerinde verilmek istenen düşüncelere katılıp katılmadığınızı işaretleyerek nedenini yazınız.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Katılıyorum

katılmıyorum

Çünkü:

 

Dayak cennetten çıkmadır.

Katılıyorum

katılmıyorum

Çünkü:

 

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

Katılıyorum

katılmıyorum

Çünkü:

 

Her koyun kendi bacağından asılır.

Katılıyorum

katılmıyorum

Çünkü:

 

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur.

Katılıyorum

katılmıyorum

Çünkü:

Aşağıdaki deyimlerden aynı anlama gelenleri eşleştiriniz.                                                                                  . 

Jobs Hunter Wordpress Theme