free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

3.siniflar bayram tatili ödevi indir

Editör ömer yelligedik | Ev Ödevi Etkinlikleri | Cuma 16 Ağustos 2013 20:32

indir-butonu1 3.siniflar bayram tatili ödevi indir

HAYAT BİLGİSİ

                   3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DEĞERLENDİRME  -1-

 1.  “Okula hazırlıklı giderim. diyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

   A. Ders programını inceler                            

   B. Okulda kullanacağı araç-gereçleri çantasına koyar

   C. Çantasına kitapları rastgele koyar           

     2. Okula hazırlıklı gitmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

    A. Çalışma saatlerimizi içeren bir plan yapmalıyız     

    B. Çantamıza tüm araç-gereçleri koymalıyız

    C. Okula saatinden önce gelmeliyiz             

              

 3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A.Tüm öğrenciler birbirinin aynıdır.              

   B. Arkadaşlarımızla benzer  ve farklı yönlerimiz vardır.

   C. Arkadaşlarımızla hiçbir benzer yönümüz yoktur     

 

 4. Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

    A. Sözünde durmaması   B. Kaba olmasına    C.Dürüst olması

 

   5. “Hata yapmak” ile “özür dilemek” arasında bir ilişki vardır. “Yardım etmek” ile aşağıdakilerden   

           hangisi ile benzer bir ilişki kurulabilinir?

    A.Selam vermek                 B.Güzel konuşmak         C. Teşekkür etmek

 

  6.  Yaşanan olumsuzluklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?

     A. Sakin olmalı, hemen tepki göstermemeliyiz.           

     B.Tepkimizi sert bir şekilde ifade etmeliyiz.

     C. Tepkimizi nazik bir dille ifade etmeliyiz.        

 

   7.  Karşımızdaki kişinin duygularını anlamak için kendimizi onun yerine koymak aşağıdakilerden   hangisidir?

         A. bencillik                  B. saygısızlık                   C. empati                             

 

 8. Dürüst biri aşağıdakilerden hangisini yapar?

         A. Her zaman doğru söyler                                       

         B. Arkadaşlarını kandırır

         C. Sık sık yalan söyler                              

                  

  9.  Okul ve sınıf eşyasını özenli kullanan biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

          A. Yazı tahtasını dikkatli kullanır                

           B. Kalemlerini dikkatli kullanır

          C. Sırasının üzerini kalemle çizer            

10.               Dilek sarı   saçlı, Murat uzun boylu.”  İki arkadaş arasındaki farklılık içi aşağıdakilerden hangisi  söylenir?

           A. Yetenekli olmaları    B. Duygusal özellik        C. Fiziksel özellik

 

 11.  ”Öfke ile kalkan zararla oturur.” atasözü ne anlatmaktadır?

          A. Otururken dikkatli olmalıyız       

         B.Öfkeli insanın zararı, hem kendisine hem de başkasına  dokunur.                            

          C.Kalkarken dikkatli kalkmalıyız    

 

12  Hangisi iyi bir iletişim kurmak için gerekli değildir?

            A.Konuşanı dikkatle dinleme                               

            B. iyi bir konuşmacı olmak             

            C. İyi bir sporcu olmak                    

           

13.    Aşağıdakilerden hangisi kişisel özelliklerimizden biridir?

          A. Duygularımız         B.Boyumuzun uzunluğu       C. göz rengimiz     

          

14.  – Konuşanı can kulağı ile dinleriz.

                          – Konuşanın yüzüne bakarız.

                          – Konuşanın sözünü kesmeyiz.

     Yukarıdaki ifadelerden  kaç tanesi iyi bir dinleyicinin özelliğidir?

             A. 3                           B. 2                            C. 1     

15. Tespit edilen  bir sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

         A. Bağırarak hakaret etmek                        

         B. Arkadaşımıza küsmek.

         C. Arkadaşlarımızı kibarca uyarmak            

                   Eylül 9 yaşında, ilköğretim 3. sınıf öğrencisi. Kıvırcık, sarı saçları        var. Voleybol oynamayı ve yüzmeyi   çok seviyor. Derslerinde başarılı bir öğrenci. Ayrıca sınıf başkanı.

             16. ve 17.  soruları yukarıdaki metne göre cevaplayın.

           

 16. Aşağıdakilerden hangisi Eylül’ün fiziksel özelliklerinden biridir?

    A. 3. sınıfta olması    B. Yüzmeyi sevmesi    C. Kıvırcık, sarı saçlı olması

 

 17. Eylül için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

    A. Liderdir             B. Başarısız bir öğrencidir   C. Yüzmeyi sever                                  

 

 18. “Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.”    Yukarıdaki ifade nasıl bir kişiyi anlatıyor?

         A. Saygılı                    B. Bencil                   C. Öfkeli     

        

 19.    1. Nezaket ifadelerini kullanır.

             2. Dinleyicinin yüzüne bakar.

             3. Bağırarak konuşur.

             4. Ses tonunu ayarlar

          

            Yukarıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliği değildir?

           A .3                                       B. 2                             C.1                      

20. Yanlı davranan bir arkadaşınıza yapacağınız uyarı nasıl olmalıdır?

          A.Arkadaşlarının güvenini kaybedebilirsin                  

          B.Sevdiğin arkadaşlarını her zaman korumalısın

          C. Yanlı davranarak arkadaşlarının güvenini kazanısın  

    Adı Soyadı………………………………………………                                                     …………………………………

    Numarası……………………..

1) Cumhuriyetten önce ülkemizi kimler yönetiyordu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) 1. Dünya Savaşı’nın sonunda ne oldu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Mustafa Kemal Samsun’a  ne zaman çıktı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Mustafa Kemal Samsun’a niçin çıktı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6) Mustafa Kemal hangi illerimizde toplantılar yaptı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7) TBMM nerede ve ne zaman açıldı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda ne oldu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

9)Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanıldı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

10) Cumhuriyet ne zaman ilân edildi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki Tümcelerdeki Boşlukları Metne Göre Dolduralım

Cumhuriyetin ilânından sonra birçok …………………………… yapıldı.

Cumhuriyetin ilân edildiği gün …………………………….. …………………….. olarak kutlanır.

Mustafa Kemal yurdumuzu ……………………………………….. kurtarmak için Samsun’a çıktı.

Kurtuluş Savaşı …………………………. ve ………………………………… önderliğinde kazanıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın sonunda halkımız ……………………………………..  kavuştu.

Aşağıdaki Sözcüklerin Anlamını Sözlükten Bulalım ve karşısına yazalım.

cumhuriyet:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

cümle:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

önder:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

cümle:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

bağımsızlık:………………………………………………………………………………………………………………………………………

cümle:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

koro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cümle:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

afiş:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

cümle:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tören:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

cümle:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki Sözcüklerle Anlamlı Ve Kurallı Cümleler Oluşturalım

ay – üzerinde – yıldız – vardır – ve – bayrağımızın

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

kutlayacağız –  29 –  89. –    tarihinde –  2012 – cumhuriyetimizin –  yılını –  ekim

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

sonra – birçok – ilânından – yapıldı – yenilik –  cumhuriyetin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                        

 

Jobs Hunter Wordpress Theme