free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

3.siniflar kurban bayrami odevi indir

Editör ömer yelligedik | Ev Ödevi Etkinlikleri | Cuma 16 Ağustos 2013 20:38

indir-butonu1 3.siniflar kurban bayrami odevi indir

HAYAT BİLGİSİ

*Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

1. ( ) Arkadaşlarımızla uyum içinde olmalıyız.

2. ( ) Sınıfta tüm arkadaşlarımızın görüşlerini dinlemeye gerek yoktur.

3. ( ) Arkadaşımın kalbini kırarsam hemen özür dilerim.

4. ( ) Arkadaşlarımla tartıştığımda hatalıysam hatamı kabul ederim.

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Hangisi öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla iletişimde örnek bir davranıştır?

A) Söylediklerimize inanarak ve kendimize güvenerek konuşmak

B) Konuşmalarımızı yüksek sesle yapmak

C) Konuşulanı önemsememek

2. Aşağıdakilerden hangisi bir insanı öfkelendirmez?

A) Çiçek sunmak B) Sabırlı olmak C) Alay edilmek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ahlaki değer değildir?

A) Saygılı olmak B) Sabırlı olmak C) Kızgınlık

4. Oyun sırasında bir anlaşmazlık çıktı ve suçsuz olduğun hâlde arkadaşın seni suçluyor. Diğer arkadaşların da bu suçlamaya katılıyor. Neler yaparsın?

A) Öğretmenine durumu anlatır, arkadaşlarımı şikâyet ederim.

B) Uygun bir şekilde arkadaşlarıma kendimi nasıl hissettiğimi anlatırım.

C) Oyunu bırakır, uğradığım haksızlığı kabul ederim.

TÜRKÇE

 NOKTALAMA İŞARETLERİ

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden doğru yada yanlış olanları ‘’D’’ ve ‘’Y’’ harflerini kullanarak belirtiniz.

 Annen ne yemeği yapmış ? ( )

 Ben bugün sinemaya gittim ! ( )

 Sevgi nasıl oynadı . ( )

 Sana oyunu kazandığımı söylemiş miydim ? ( )

 Hayat ne güzel. ( )

 Ahh elim yandı ? ( )

 Nasıl elde ettin bu başarıyı . ( )

 Seda çıkışta bize gelecek. ( )

 İyisi mi biz eve gidelim ? ( )

 Matematik ödevim çok zordu. ( )

 Bize teyzemle beraber başka kim gelecek ! ( )

 Kapı çalıyor. ( ) 

MATEMATİK

Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.

Örnek

Yüz elli üç        : 153

İki yüz altmış beş     :………………

İki yüz yetmiş sekiz :………………

Üç yüz on altı                       :………………

Üç yüz seksen dört :………………

Dört yüz kırk bir        :………………

Dört yüz seksen    :………………

Beş yüz yirmi bir      :………………

Beş yüz otuz dokuz            :………………

Rakamla verilen sayıların okunuşlarını yazınız.

Örnek

196  : yüz doksan altı

245  :……………………………………………..

123  :……………………………………………..

100  :……………………………………………..

268  :……………………………………………..

555  :……………………………………………..

408  :……………………………………………..

906  :……………………………………………..

880  :……………………………………………..

HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Ben de oynayabilir miyim? oyunun kurallarına ,

dostluk ,tebrik, yenmek, yenilmek

1. Oyunda kazanan arkadaşlarımızı…………………………. etmeliyiz.

2. Oyunun sonunda………………………..kadar …………………………de vardır.

3. Oyun oynamanın amacı ………………… olmalıdır.

4. Her oyuncunun ……………………  ……………………

uyması gerekir.

5. Oyuna katılmak için arkadaşlarımıza ……………………………………………….. diye sormalıyız.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

1. ( ) Sorunlar karşısında yılmamalı, çözüm yolları geliştirmeliyiz.

2. ( ) Atatürk, çocukken okul değiştirmesine ve babasının ölümüne rağmen zorluklardan yılmadı.

3. ( ) Okul kuralları öğrencileri korkutmak için konulmuş kurallardır.

4. ( ) Okulda başarılı olabilmek için okula hazırlıklı gelmeliyiz.

 

Jobs Hunter Wordpress Theme