free training for adobe illustrator Cheap Soft Downloads microsoft office professional 2003 upgrade microsoft

5.sınıf 2014 rehberlik yıl sonu kesim raporu uğraşmadan indir

Editör ömer yelligedik | Yıl Sonu Hazırlanacak Evraklar | Pazartesi 10 Haziran 2013 23:26

5.sınıf 2014 rehberlik yıl sonu kesim raporu uğraşmadan indir

5.sınıf 2014 rehberlik yıl sonu kesim raporu uğraşmadan indir

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

……………………………… İLKOKULU  5-A  SINIFI

REHBERLİK  PROGRAMI  SENE  SONU  FAALİYET  RAPORU

 

              2011-2012 Eğitim- Öğretim  Yılında  5-A sınıfında  uygulanan  rehberlik  çalışmalarının  sene  sonu  faaliyet  raporu  ekte  sunulmuştur.  

               Gereğini  bilgilerinize  sunarım.

                                                                                                        

                                                                                                              ………………………….

                                                                                    5-A  sınıf  Öğretmeni

EYLÜL 

 

3

 • Sınıf başkanı ve yardımcılarının seçilmesi,Okul ve sınıf içerisinde uyulması gereken kurallar, Öğrenci Tanıma fişlerinin güncellenmesi,Öğrenci kulüplerinin oluşturulması, faaliyetlerin tanıtılması, öğrenci seçiminin yapılması.

4

 • Eğitsel başarı ile ilişkili etmenleri açıklar. (kazanım numarası:29) kazanımı verildi.  “etkili bir grup liderinin özellikleri”  etkinliği yapıldı.

 

EKİM

1

 • Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağını fark eder. (kazanım numarası:108) kazanımı verildi. “yardım alabilirim” etkinliği yapıldı

3

 • Etkili bir grup üyesinin ve liderinin özelliklerini açıklar. (kazanım numarası:26) kazanımı verildi “Atilla ve arkadaşları” etkinliği yapıldı

 

KASIM

 

1

 • Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır. (kazanım numarası:27)  Kazanımı verildi. ‘’ nereden yardım alabiliriz?’’ etkinliği yapıldı

 

4

 • Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkânlardan yararlanmanın önemini fark eder. (kazanım numarası:11) kazanımı verildi. ‘’ neler yapabilirim ?   ’’ Etkinliği yapıldı

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

1

Problem tarama listesi uygulandı.

3

 • Kendini arkadaşının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar. (kazanım numarası:110)   kazanımı verildi. ’’ Seni anlayabilirim’’   etkinliği yapıldı.

5

 • Uygun reddetme davranışına ilişkin örnekler verir. (kazanım numarası:109) kazanımı verildi. ’’ Hayır, dersem kırılma’’   etkinliği yapıldı.

 

 

OCAK

2

 • Akran baskısıyla nasıl baş edeceğini açıklar. (kazanım numarası:107) kazanımı verildi. “üstüme gelme” etkinliği yapıldı.

 

 

 

ŞUBAT

 

2

Boş zamanları değerlendirme etkinliği yapıldı.

4

 • Duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder. (kazanım numarası:71) kazanımı verildi. duygularımın davranışlarıma etkisi etkinliği yapıldı.

 

MART

 

2

 • Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir. (kazanım numarası:111) kazanımı verildi.  kurduğum iletişimler etkinliği yapıldı.

4

 

Bir aile çiz etkinliği yatırıldı.

 

 

NİSAN

 

1

 •   Barış içinde yaşamak için gereken olumlu tutum/davranışları fark eder. (kazanım numarası:112) kazanımı verildi.   “  barış içinde dünya etkinliği yapıldı.

3

 

 • Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder. (kazanım numarası:148) kazanımı verildi. kitle iletişim araçları ve toplum etkinliği yapıldı.

 

 

MAYIS

1

 

 • Çalışmanın insanlar ve toplum için önemini açıklar. (kazanım numarası:181) kazanımı verildi.  “emek olmadan yemek olmaz etkinliği yapıldı.

3

 

 • Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliğini açıklar. (kazanım numarası:147) kazanımı verildi.  duyarlıyım etkinliği yapıldı.

5

 • Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayallerini ve beklentilerini açıklar. (kazanım numarası:28) kazanımı verildi.  “nereden yardım alabiliriz? Etkinliği yapıldı

 

 

HAZİRAN

 

3

Öğrencilere tatili faydalı şekilde değerlendirme ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

 

4

 Yıl  sonu  faaliyet  raporu  hazırlanarak  okul  idaresine  teslim  edildi.

                                                                                                  

                                                                                                           

    ………………………..

                                                                                                               Okul  Müdürü

Jobs Hunter Wordpress Theme